Skip links

LEZEN

LUISTEREN

VAN ALLES

wat zijn gekwantificeerde online marketing doelstellingen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gekwantificeerde Online Marketing Doelstellingen

Wat zijn gekwantificeerde online marketing doelstellingen?

Gekwantificeerde online marketing doelstellingen zijn meetbare doelstellingen die worden gebruikt om marketingstrategieën te volgen. Ze helpen een online marketeer om te sturen op concrete resultaten, zoals toename van leads, verbetering van verkeersvolume, conversies, minder klantenuitval en meer.

Voorbeelden van gekwantificeerde online marketing doelstellingen

  • Verkeersvolume: het vergroten van het aantal unieke bezoekers op uw website.
  • Lead genereren: het verhogen van het aantal leads die uw verkoopteam krijgt.
  • Verhogen conversies: het verhogen van het percentage mensen dat wordt omgezet.
  • Vergroten looptijd: het verlengen van de tijd die een gebruiker doorbrengt op uw website.
  • Houd klanten vast: het verhogen van het aantal geregistreerde gebruikers op uw website.
  • Uitbreiden van de media-aandacht: het bevorderen van uw merk, product of service door middel van PR-acties.

Waarom zijn gekwantificeerde online marketing doelstellingen belangrijk?

Gekwantificeerde online marketing doelstellingen zijn belangrijk omdat ze u helpen bij het definiëren van kortetermijn- en lange-termijndoelen, en het uitvoeren van een project dat meetbaar resultaat oplevert. Het helpt u ook om gerichte acties uit te voeren die de gekozen doelstellingen genereren, en campagnes te meten die uw ROI verhogen. Alle strategische acties die u uitvoert, kunt u gemakkelijker monitoren en evalueren, waardoor het eenvoudiger wordt om kosteneffectieve, verfijnde campagnes uit te voeren.

'post', 'posts_per_page' => 3, 'orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' ); $the_query = new WP_Query($args); if ($the_query->have_posts()) { echo '
'; while ($the_query->have_posts()) { $the_query->the_post(); echo '
'; if (has_post_thumbnail()) { the_post_thumbnail('full', array('class' => 'featured-image')); } echo '

' . get_the_title() . '

'; echo '
'; } echo '
'; wp_reset_postdata(); } ?>
This website uses cookies to improve your web experience.