Skip links

LEZEN

LUISTEREN

VAN ALLES

wat is het verschil tussen online marketing en traditionele marketing

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wat is het verschil tussen online marketing en traditionele marketing?

Met de opkomst van internet hebben marketeers veel meer mogelijkheden gekregen dan vroeger. Verschillende soorten marketingstrategieen hebben de afgelopen jaren een plaats gekregen in de marketingwereld. Maar wat is nu precies het verschil tussen online en traditionele marketing?

Traditionele marketing

Traditionele marketing kunnen we definiƫren als activiteiten die worden ingezet om het product of de service van een bedrijf te vermarkten. Bijvoorbeeld:

  • Print: advertenties in tijdschriften of kranten, flyers, advertenties op bilboards of posters.
  • Audio: radio- en televisiereclames
  • Face-to-face: evenementen, beurzen en workshops

Meestal is de focus van deze strategieen de grotere doelgroep en de langere-termijn relatie.

Online marketing

Online marketing stelt bedrijven in staat om een eindig doelgroep te bereiken door middel van internet. Populariteit op het web is erg waardevol geworden in de hedendaagse markt. Online marketing kan worden onderverdeeld in twee categorieen:

  • Organisch: zoekmachineoptimalisatie, contentmarketing, socialmedia marketing, etc.
  • Betaald: advertenties op zoekmachines (Google, Bing, etc.), banner-advertenties, social media-advertenties, etc.

Met online marketing kunnen bedrijven gerichter nieuwe klanten aantrekken met het doel om hun product of hun service aan deze gebruikers te verkopen. De online strategieen kunnen worden gericht op een kortere-termijn relatie met de doelgroep.

Conclusie

Het voornaamste verschil tussen online en traditionele marketing is dat online marketing gericht is op een targetgroep en direct resultaat probeert te behalen, terwijl traditionele marketing meestal gericht is op een breder bereik en minder directe resultaten probeert te behalen. Uiteindelijk moeten bedrijven een combinatie van beide marketingstrategieen gebruiken om een effectieve aanpak te creeren.

'post', 'posts_per_page' => 3, 'orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' ); $the_query = new WP_Query($args); if ($the_query->have_posts()) { echo '
'; while ($the_query->have_posts()) { $the_query->the_post(); echo '
'; if (has_post_thumbnail()) { the_post_thumbnail('full', array('class' => 'featured-image')); } echo '

' . get_the_title() . '

'; echo '
'; } echo '
'; wp_reset_postdata(); } ?>
This website uses cookies to improve your web experience.