Skip links

LEZEN

LUISTEREN

VAN ALLES

wat doet een online marketeer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wat doet een online marketeer?

Een online marketeer is iemand die verantwoordelijk is voor het verkrijgen van online groei voor een bedrijf.

Hij of zij is gespecialiseerd in het gebruik van digitale middelen om de behoeften en doelen van een bedrijf te bereiken.

Een online marketeer streeft naar de best mogelijke resultaten door het beïnvloeden van potentiële klanten.

Verantwoordelijkheden van een online marketeer

Een online marketeer heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • Analyseren van markttrends en concurrentiegegevens;
  • Het ontwikkelen, implementeren en beheren van marketingstrategieën;
  • Het beheren van campagnebudgetten;
  • Het bepalen van doelgroepen en passende content;
  • Het monitoren van de resultaten van acties;
  • Het bewerken van verschillende vormen van content.

Belangrijke vaardigheden voor een online marketeer zijn: klantgerichtheid, creativiteit, technische kennis, marketingkennis, analytisch denkvermogen en de vaardigheid om websites, sociale media en andere online plaatsen te gebruiken.

'post', 'posts_per_page' => 3, 'orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' ); $the_query = new WP_Query($args); if ($the_query->have_posts()) { echo '
'; while ($the_query->have_posts()) { $the_query->the_post(); echo '
'; if (has_post_thumbnail()) { the_post_thumbnail('full', array('class' => 'featured-image')); } echo '

' . get_the_title() . '

'; echo '
'; } echo '
'; wp_reset_postdata(); } ?>
This website uses cookies to improve your web experience.