Skip links

LEZEN

LUISTEREN

VAN ALLES

Wat is het volume van 3500 kilo koper?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Het Volume van 3500 Kilo Koper

Koper is een zwaar en zeer waardevol metaal dat gebruikt wordt in een verscheidenheid aan producten. Het volume van 3500 kilo koper is daarom van groot belang om te weten. Hieronder leggen we het uit.

Volumekoers

De volumekoers van een bepaalde hoeveelheid koper is 1,782937 kg per dm³. Om het volume van 3500 kilo koper te bepalen, moet je de volgende stappen volgen:

  • Deel de 3500 kilo koper door 1,782937
  • Vermenigvuldig het resultaat met 1000

Het volume van 3500 kilo koper is dan 1.970,8385 dm³.

'post', 'posts_per_page' => 3, 'orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' ); $the_query = new WP_Query($args); if ($the_query->have_posts()) { echo '
'; while ($the_query->have_posts()) { $the_query->the_post(); echo '
'; if (has_post_thumbnail()) { the_post_thumbnail('full', array('class' => 'featured-image')); } echo '

' . get_the_title() . '

'; echo '
'; } echo '
'; wp_reset_postdata(); } ?>
This website uses cookies to improve your web experience.