Wat is het verschil tussen een bedrijf en een corporatie?


Wat is het verschil tussen een bedrijf en een corporatie?

In het algemeen taalgebruik worden bedrijven en corporaties vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn geen synoniemen. Er zijn namelijk kleine maar belangrijke verschillen tussen de twee.

Bedrijf

Een bedrijf is een zakelijke entiteit die betrokken is bij commerciële activiteiten of industrieel handelen, waarbij de evenredige winstverdeling tussen de rechtspersonen wordt aangenomen. Een bedrijf voert een aantal activiteiten uit zoals het verkopen, het verwerven, het bezitten, het gebruiken, het verhuren en het beheren van eigendommen, het verlenen van diensten, de productie van producten, de verkoop en distributie van de producten, de verkoop van aandelen en het geven van leningen voor zakelijke doeleinden.

Corporatie

Een corporatie is een rechtspersoon die uit vrije wil is opgericht door verschillende personen of organisaties. De leden van de corporatie zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen die worden aangegaan en de vermogensbestanddelen. Het verschil tussen een bedrijf en een corporatie is dat er geen aandeelhouders zijn bij een corporatie. In plaats daarvan is er een ledenraad die verantwoordelijk is voor verschillende zaken, zoals het toezicht houden op de operationele activiteiten en het verstrekken van diensten aan buitenstaanders.

Samenvatting

  • Bedrijf: een zakelijke entiteit die betrokken is bij commerciële activiteiten, waarbij winst wordt verdeeld tussen rechtspersonen.
  • Corporatie: een rechtspersoon opgericht uit vrije wil door verschillende personen of organisaties, zonder aandeelhouders. Er is een ledenraad die verantwoordelijk is voor verschillende zaken.

Leave a comment