Wat is het typische verdienmodel van een recruiter?


Wat is het typische verdienmodel van een recruiter?

Een recruiter, of medewerker recruitment, is verantwoordelijk voor het zoeken naar en het aannemen van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures bij een bedrijf. Recruiters moeten een gedegen kennis hebben van de arbeidsmarkt, waardoor geschikte candidates gevonden en gekozen kunnen worden.

Het verdienmodel van een recruiter is afhankelijk van het type recruiter dat ze zijn: interne recruiters, externe recruiters of executive recruiters. Hoewel het voor elk type recruiter anders kan zijn, zijn er typische patronen waar de meeste recruiters naar streven.

Interne recruiter

Interne recruiters werken van binnen een bedrijf of organisatie. Ze werken samen met andere teamleden om passende kandidaten te vinden, meerdere interviews af te nemen, beoordelingen te doen en de beste geschikte kandidaat te selecteren. Hun verdienmodel is het meest vergelijkbaar met dat van andere organisatie-werknemers: ze ontvangen een salaris dat vastgesteld is door hun werkgever, meestal met een bepaald maximaal aantal uren.

Externe recruiter

Externe recruiters zijn zelfstandige recruiters die zich specialiseren in het werven van werknemers voor verschillende opdrachtgevers. Zij ontvangen een honorarium dat meestal een percentage is van het brutoloon van de gekozen kandidaat. Het percentage kan variëren, maar is meestal tussen 10 en 25%.

Executive recruiters

Executive recruiters zijn gespecialiseerde recruiters die zich focussen op het zoeken en vinden van geschikte kandidaten voor senior-posities bij organisaties. Bovendien hebben ze bijna altijd een diepgaand begrip van de organisatie waar ze voor werken. Met hun speciale kennis en ervaring adviseren en assisteren executive recruiters bedrijven bij het recruteren van C-level of dergelijke leiders. Executive recruiters ontvangen meestal een mix van een salaris en provisie, afhankelijk van de bemiddelingsvraag.

Om te verduidelijken, here is een samenvatting van de typische verdienmodellen van recruiters:

  1. Interne recruiters: een salaris dat rechtstreeks afkomstig is van de werkgever.
  2. Externe recruiters: een honorarium dat meestal een percentage is van het brutoloon van de gekozen kandidaat.
  3. Executive recruiters: een mix van een salaris en provisie, afhankelijk van de bemiddelingsvraag.

Hoewel recruiters elk een ander verdienmodel hebben, blijft het belangrijkste doel dezelfde: ervoor zorgen dat bedrijven de juiste kandidaten kunnen vinden voor hun openstaande functies.

Leave a comment