ReD Global

Nuver maakt een video voor het internationale masterprogramma Religious Diversity in a Globalised World.

Klant

RUG

Werk

Video

Datum

Laten zien wat religieuze diversiteit betekent.

De dynamische relatie tussen religie, cultuur en samenleving.

Wat is de invloed van religie op wereldwijde ontwikkelingen? Hoe beïnvloedt globalisering lokale religieuze tradities? Wat zijn de grenzen van tolerantie en acceptatie van religieuze diversiteit?

Het tweejarige internationale masterprogramma Religious Diversity in a Globalised World (ReD Global) richt zich op de dynamische relatie tussen religie, cultuur en samenleving.