Sport Science
& Innovation
Groningen

Hét netwerk voor kennis en innovatie op het gebied van sport en bewegen

SSIG is hét platform voor het aanjagen, initiëren, ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis

Kennis- en innovatienetwerk

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de  Hanzehogeschool Groningen (HG), de Gemeente Groningen (GG) en het bedrijfsleven (vertegenwoordigt door Lode Holding). Door samenwerking van de partners is alles in huis om fundamenteel onderzoek in te bedden in de praktijk en vragen uit de praktijk terug te brengen naar fundamenteel onderzoek.

Kennis- en innovatienetwerk

We richten ons daarbij op drie belangrijke hoofdthema’s.

– Sport & Healthy Ageing
– Sport & Performance
– Sport & Sustainable Society

Sport Science Innovation Groningen (SSIG) is sinds 2011 actief met een groeiend kennisnetwerk, onmisbaar in de regio Groningen en daarbuiten.

Netwerk

SSIG is de netwerkpartner en verbinder op het gebied van sport en bewegen. De activiteiten van SSIG hebben geleid tot betere zichtbaarheid en kennisdeling, een groter aanbod aan opleidingen, een verbeterde afstemming tussen wetenschap en (sport)praktijk, het aanjagen van innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Kennis en onderwijs

Het ontwikkelen en delen van kennis vormen de kernactiviteiten van SSIG. De minor Sport Science is het paradepaardje van SSIG. Deze minor biedt een unieke combinatie van sportgerelateerde cursussen en is een schoolvoorbeeld van een multidisciplinaire benadering.

Innovatie

Als onderdeel van het Sportinnovator-netwerk (een initiatief van VWS) vormt innovatie, naast kennis en onderwijs, een belangrijke pijler binnen het SSIG-netwerk. Het nationale Sportinnovator-ecosysteem vertaalt kennis naar innovatieve producten en diensten. Door deelname aan dit netwerk ontstaan er steeds meer effectieve verbindingen en samenwerkingen.

Innovatie

Als onderdeel van het Sportinnovator-netwerk (een initiatief van VWS) vormt innovatie, naast kennis en onderwijs, een belangrijke pijler binnen het SSIG-netwerk. Het nationale Sportinnovator-ecosysteem vertaalt kennis naar innovatieve producten en diensten. Door deelname aan dit netwerk ontstaan er steeds meer effectieve verbindingen en samenwerkingen.

MISSIE

Meer, beter & slimmer bewegen voor iedereen

VISIE

Het SSIG verenigt sportwetenschappelijk onderzoek, bedrijven en onderwijs in Groningen om een sterk netwerk te vormen dat regionaal, nationaal en internationaal erkend wordt als een hoogstaand kennisnetwerk. Multidisciplinaire samenwerkingen en voortdurende kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en sportpraktijk staan hierbij centraal. De verbinding met de sportpraktijk en het bedrijfsleven is cruciaal om innovatieve impact te bereiken op zowel topsport- als maatschappelijk niveau.

RESULATEN

Innovatie

Deelname aan projecten gericht op de implementatie en beschikbaarstelling van kennis voor de praktijk, zoals het project Resilient Athletes.

Verbinden

Het organiseren van kennis- en netwerkevenementen, waaronder het wereldcongres op het gebied van football science (WCSF). Een ander mooi voorbeeld is het symposium voorafgaand aan het Sportgala.

Kennis en onderwijs

SSIG vertegenwoordigt de kennisinstellingen UMCG, RUG en Hanze op het gebied van sport en bewegen. SSIG heeft een eigen minor op het gebied van Sport Science. Daarnaast is SSIG de aanjager van het talentennetwerk van de RUG.

Kennis en onderwijs

Het organiseren van evenementen en het delen van kennis op podiums van onze partners, zorgen ervoor dat we nog meer impact maken en een breder publiek bereiken.

Kennis en onderwijs

SSIG vertegenwoordigt de kennisinstellingen UMCG, RUG en Hanze op het gebied van sport en bewegen. SSIG heeft een eigen minor op het gebied van Sport Science. Daarnaast is SSIG de aanjager van het talentennetwerk van de RUG.

Kennis en onderwijs

Het organiseren van evenementen en het delen van kennis op podiums van onze partners, zorgen ervoor dat we nog meer impact maken en een breder publiek bereiken.

Partnerships

Sport op maat

Dynamische veerkracht applicatie

Innovatieve projecten

Wheelpower

Talentselectie-en ontwikkeling in tennis

Sport op maat

Dynamische veerkracht applicatie

Kennisdeling

WCSF2023

SSIG in de media

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

SSIG is een unieke en effectieve combinatie van wetenschap, onderwijs, overheid, sport en bedrijfsleven.

SSIG beschikt over een hoog gekwalificeerd wetenschappelijk netwerk met hoogstaande kennis op het gebied van sport en bewegen.

SSIG is gericht op het realiseren van nieuwe unieke producten en diensten gebaseerd op wetenschappelijke kennis, bedoeld voor implementatie in de praktijk.

SSIG is een erkend onderdeel van het landelijk ecosysteem SportinnovatorNL (een initiatief van VWS).

SSIG is zowel nationaal als internationaal een goed zichtbare en gevestigde naam op het gebied van sport en bewegen.

PARTNERS

SSIG is een unieke en effectieve combinatie van wetenschap, onderwijs, overheid, sport en bedrijfsleven.

– Innovatielab Thialf
– Aletta School of Public Health
– Topsport Topics
– KNVB
– Topsport Noord

– KNVB
– Sportinnovator
– Topsport Community
– FC Groningen
– Talenthub Noord

DAGELIJKS DIGITAAL BEREIK VAN ONS NETWERK

Mailing

2500

21%

Twitter

1664

8%

LinkedIn

1660

11%

Instagram

180

21%

Football Science

1262

8%

ACTIVITEITEN

Kennis

SSIG organiseert symposia, debatten, masterclasses, onderwijs, onderzoeksprojecten en validatietrajecten.

Innovatie

SSIG ondersteunt consortia en helpt bij het aanboren van financiering. SSIG is een belangrijke link naar het bedrijfsleven en stimuleert het proces van kennis naar innovatie.

Netwerk

SSIG organiseert innovatiecafés en inspiratiesessies. SSIG is ook de verbinder tussen kansrijke partners, om samenwerkingen te stimuleren.

Marketing en communicatie

Vergroten zichtbaarheid online en offline, social media, website en bereikbaarheid.

Football Science Groningen

FSG is een apart label binnen SSIG. Jaarlijks wordt het FSG-gala georganiseerd, waar een prijs wordt uitgereikt voor het meest innovatieve onderzoek op het gebied van football science.